Titulní strana

Úhrada členských příspěvků na rok 2022 – informace

autor: | 22. 12. 2021 | Titulní strana

Členské příspěvky můžete uhradit:

  1. v kanceláři OMS Klatovy, Denisova 212 nebo převodem částky na účet číslo 0820925359/0800, jako variabilní symbol uvede člen svoje rodné číslo a do poznámky e-mailovou adresu, na kterou mu bude poté zaslán elektronicky průkaz a doklad o platbě.
pracovní denúřední hodiny
pondělí07.00 – 17.00 hod.
úterý08.00 – 15.00 hod.
mimo výjezdní dny
středa07.00 – 17.00 hod.
čtvrtek08.00 – 15.00 hod.

2. při výjezdních úředních dnech – jedná se zejména o členy z oblasti Sušicka a Horažďovicka.

pracovní denúřední hodinymísto
30. listopadu 202108.00 – 16.30 hod.Horažďovice, Mírové náměstí 1
budově Městského úřadu, velká zasedací místnost v přízemí proti vchodu
7. prosince 202108.00 – 16.30 hod.Sušice, Náměstí Svobody 138
budova Městského úřadu, velká zasedací místnost v přízemí vpravo
14. prosince 202108.00 – 12.00 hodSušice, Náměstí Svobody 138
budova Městského úřadu, velká zasedací místnost  v přízemí vpravo
13.00 – 16.30 hod.Horažďovice, Mírové náměstí 1
budově Městského úřadu, velká zasedací místnost  v přízemí proti vchodu

Výše členských příspěvků platná od 1.1.2022. Příspěvky je možno zaplatit až na tři roky, tj. 2022, 2023, 2024.

Členský příspěvek Výše členského příspěvku na rokPoznámka
Základní – minimum1000,- Kč
Základní – standard1600,- Kč
Základní – exclusive2100,- Kč
Snížený I. – minimum650,- Kčdůchodci 65 let a více, studenti, invalidní důchodci III. stupně – nutno doložit potvrzení o studiu nebo rozhodnutí o invaliditě III. st.
Snížený I. – standard1250,- Kčdůchodci 65 let a více, studenti, invalidní důchodci III. stupně – nutno doložit potvrzení o studiu nebo rozhodnutí o invaliditě III. st.
Snížený I. – exclusive1750,- Kčdůchodci 65 let a více, studenti, invalidní důchodci III. stupně – nutno doložit potvrzení o studiu nebo rozhodnutí o invaliditě III. st.
Snížený II. 750,-lesníci a myslivci z povolání – nutno doložit platné pojištění

Stolní myslivecký kalendář OMS Klatovy na rok 2022 obdrží každý člen ČMMJ OMS Klatovy zdarma jako bonus k členství na příští rok. Vzhledem k tomu, že kalendáře budou vytištěny nejdříve začátkem prosince 2021, budou je mít poté členové k dispozici ve „svých“ mysliveckých spolcích.