Poplatky kynologie
Druh zkouškyPoplatek za zkoušku – nečlen ČMMJPoplatek za zkoušku – člen ČMMJ
Jarní svod200,- Kč100,- Kč
Zkoušky vloh ohařů1400,- Kč700,- Kč
Zkoušky vloh ostaních plemen1000,- Kč500,- Kč
Podzimní zkoušky ohařů 1600,- Kč800,- Kč
Podzimní zkoušky ostatních plemen1400,- Kč700,- Kč
Lesní zkoušky ohařů2000,- Kč1000,- Kč
Lesní zkoušky ostatních plemen1600,- Kč800,- Kč
Zkoušky z vodní práce1400,- Kč700,- Kč
Barvářské zkoušky1600,- Kč800,- Kč
Barvářské zkoušky honičů1600,- Kč800,- Kč
Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře1400,- Kč700,- Kč
Norování1400,- Kč700,- Kč
Předběžné zkoušky barvářů1600,- Kč800,- Kč
Všestranné zkoušky4000,- Kč2000,- Kč

Členství v ČMMJ je nutno doložit členským průkazem.

Přihlášku zašlete nejpozději 21 dnů před příslušnou zkouškou V tomto případě bude vráceno pouze 50 % uhrazeného poplatku!

Poplatek na zkoušky je nutno zaplatit při podání přihlášky buď v hotovosti na sekretariátu OMS nebo poštovní poukázkou typu C na adresu OMS nebo převodním příkazem na účetu ČS č.ú. 0820925359/0800, jako VS uvádět ČLP psa.

Psa je možno odhlásit nejpozději 3 dny před příslušnou zkouškou pouze ze závažných důvodů

( nemoc, úraz, hárání – doloženo potvrzením veterinárního lékaře ).

Tyto zásady a poplatky schválila OMR ČMMJ Klatovy na adresu ČMMJ OMS Klatovy. Vaše přihláška je závazná!!! Platí pro všechny druhy zkoušek.