Výše členského příspěvku ČMMJ

Výše členského příspěvku ČMMJ a jeho dělení (na roky 2021, 2022, 2023 platná od 1. 10. 2018):

 • základní – Minimum – 1000,- Kč
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 191,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 504,-, pojištění Halali : 300,-
 • základní – Standard – 1200,- Kč
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 191,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 504,-, pojištění Halali : 500,-
  • Pojištění úrazu v běžném občanském životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při
   provádění myslivosti
 • základní – Exclusive – 1700,- Kč
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 191,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 504,-, pojištění Halali : 1000,-
  • Pojištění úrazu v běžném občanském životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při
   provádění myslivosti
  • Pojištění odpovědnosti v občanském životě a Pojištění odpovědnosti psa v
   běžném občanském životě
 • snížený I. – Minimum – 650,- Kč (důchodci 65 let a více, studenti, invalidní důchodci III. stupně – nutno doložit potvrzení o studiu nebo rozhodnutí o invaliditě III. st.)
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 122,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 223,-, pojištění Halali : 300,-
 • snížený I. – Standard – 850,- Kč
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 122,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 223,-, pojištění Halali : 500,-
  • Pojištění úrazu v běžném občanském životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při
   provádění myslivosti
 • snížený I. – Exclusive – 1350.- Kč
  • rozdělení: ČMMJ Praha: 122,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 223,-, pojištění Halali : 1000,-
  • Pojištění úrazu v běžném občanském životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při
   provádění myslivosti
  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a Pojištění odpovědnosti
   psa v běžném občanském životě
 • snížený II. – 750,- Kč (lesníci a myslivci z povolání – nutno doložit platné pojištění)
  • rozdělení: ČMMJ Praha: 205,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 540,-, pojištěn zaměstnavatelem

Způsoby úhrady

Je možno platit i na více let. Celková cena = výše poplatku * počet roků.

 1. Hotově v sekretariátu OMS Klatovy – při platbě v hotovosti je ihned vydán průkaz člena ČMMJ, kde je
  vyznačena i doba pojištění člena.
  1. Při platbě na další období do 31.12. běžného roku, je platnost průkazu a pojištění od 1.1. do 31.12. následujícího roku.
  2. Při platbě v průběhu roku je platnost průkazu a pojištění člena vždy od následujícího dne po úhradě členského příspěvku.
 2. Převodem na účet OMS Klatovy číslo 0820925359 / 0800 – při platbě převodem je průkaz člena ČMMJ, kde je vyznačena i doba pojištění člena, vydán až po zapsání platby do SW Diana (evidence členů). Při platbě je nutno uvést některý z identifikačních údajů (číslo v evid.členů nebo datum narození).
  1. Pokud jsou platba na další rok i zápis do SW Diana provedeny do 31.12. běžného roku, je platnost průkazu a pojištění od 1.1. do 31.12. následujícího roku.
  2. Pokud je platba provedena v průběhu roku je platnost průkazu a pojištění člena vždy od následujícího dne po zapsání platby do SW Diana, nikoliv po úhradě členského příspěvku na účet.
   Z důvodu zkrácení doby mezi úhradou členského příspěvku na účet a zapsáním do SW Diana, doporučujeme před úhradou telefonickou domluvu s pracovníkem sekretariátu OMS Klatovy a doplnění kontaktních údajů pro zaslání průkazu (e-mail).