Chovatelská přehlídka

Městské úřady v Klatovech, Sušici a Horažďovicích pověřily Okresní myslivecký spolek v Klatovech zorganizováním chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře, ulovené v mysliveckém roce 2020/2021 v honitbách v působnosti výše uvedených úřadů. Výstava se konala ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech ve dnech 3. – 8. 7. 2021.

Dokumenty ke stažení: