Chovatelská přehlídka

Městské úřady v Klatovech, Sušici a Horažďovicích pověřily Okresní myslivecký spolek v Klatovech zorganizováním chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře, ulovené v mysliveckém roce 2021/2022 v honitbách v působnosti výše uvedených úřadů. Výstava se bude konat ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech ve dnech 11. – 17. 6. 2022.

Pozvánka níže.

Dokumenty ke stažení: